Menu

Contact

De communicatiespiegel


Corrie van Brenk

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren...

Corrie van Brenk, voorzitter van de op één na grootste FNV-bond Abvakabo, manifesteert zich sinds enige tijd op prominente wijze. Ze komt op voor de mensen die werken in de thuiszorg. Hier dreigen vele tienduizenden hun baan te verliezen als effect van het recent tussen sociale partners en Kabinet gesloten sociaal akkoord voor de zorg. Reden voor de Abvakabo het akkoord niet te tekenen. Haar harde opstelling is voor Arjan Zweers, redacteur en columnist van het zakenblad Management Team, reden haar tot 'Public Enemy no 1' te bombarderen dankzij haar Abvakabo, de 'splijtzwam' binnen het front van gelijkgestemde sociale partners. "Haar stormachtige opkomst moeten we dan ook met argwaan volgen", aldus Zweers. Gezwollen taal, gevoed door geëngageerde optredens van een vakbondsvrouw met idealen én ambities.  

Corrie van Brenk oogt als een echte voorvechtster van maatschappelijke belangen. Ze beschikt over een zeer betrokken en strakke uitstraling als zij haar mensen toespreekt. En zij maakt in alles duidelijk dat het haar ook echt om mensen gaat. Het stuit haar tegen de borst dat de discussie alleen maar wordt gevoerd over geld en bezuinigingen. Bezuinigingen die op hun beurt weer uiterst discutabel lijken vanwege de financiële gevolgen die tienduizenden nieuwe werklozen zullen veroorzaken. En dit moet dan ook nog los worden gezien van de effecten van de bezuinigen in de thuiszorg zelf. Die zouden teniet worden gedaan door verschuivingen naar duurdere zorginkoop voor degenen die niet zonder thuiszorg kunnen.

Van Brenk stelt dat: "de leden zelf het beste weten welke afspraken er gemaakt zouden moeten en kunnen worden. Afspraken die leiden tot echte verbeteringen op vele fronten, FNV breed." De 138.000  handtekeningen die staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn, tijdens een demonstatie in Den Haag kreeg aangereikt, lijken Van Brenk's stelling te bevestigen. De door haar geïntroduceerde Obamiaanse oneliner 'Handen thuis, Rutte' produceert vele decibellen uit de kelen van duizenden demonstranten die zich goed lijken te realiseren dat hun demagogische hartenkreet een dubbele lading dekt.

Nu lijkt gelijk krijgen vaak belangrijker dan gelijk hebben. Is Corrie van Brenk in staat de beide gelijken tot één te smeden? Belangrijk zal de kwaliteit zijn van haar inhoudelijke initiatieven, concrete voorstellen en bijbehorende argumenten. En vervolgens haar stellingnamen en acties, die vooralsnog leiden tot discussie en polarisatie. Ze zal met inzicht en gevoel voor timing moeten schaken op het bord van maatschappelijke belangen. Brede belangen waarop onvermijdelijk een sectoroverstijgende visie moet worden losgelaten Zeker als ze haar persoonlijke ambitie, het voorzitterschap van de Nieuwe Vakbeweging, wil realiseren.

Heeft ze die potentie? Ze is naturel strijdvaardig, ze oogt als deel van haar doelgroep, ze is niet dom (afgestudeerd bedrijfskundige) en ze weet wat ze wil. Ze zal het belang voor haar leden en dus impliciet voor alle FNV-leden in goede balans moeten brengen met maatschappelijke belangen en ratio's in bredere zin. Het zoeken van de confrontatie is een tactische lijn die de uiteindelijke voorzitters keuze op 15 mei aanstaande relatief makkelijk maakt. Makkelijk, omdat de verschillen tussen de kandidaten op inhoud, intensiteit en wijze van denken en handelen zo duidelijk zijn.

Raoul Hoyng, trainer/coach