Menu

Contact

test

DisclaimerDe Trainingstudio doet al het mogelijke om te waarborgen dat de informatie op deze website juist is op het moment dat deze wordt opgenomen.
Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen. Daarvoor biedt De Trainingstudio bij voorbaat zijn verontschuldigingen aan. De Trainingstudio behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving op elk gewenst moment veranderingen en correcties aan te brengen.
 
De Trainingstudio is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies op deze website. De Trainingstudio is ook niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolgschade, of enigerlei schade ten gevolge van het gebruik van de hier geboden informatie.
 
 
Copyright

Verder zijn alle rechten van deze website voorbehouden aan De Trainingstudio. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan inhoud over te nemen of op andere wijze ter beschikking te stellen. Het is alleen toegestaan de informatie te printen en verspreiden om daarmee informatie te verstrekken over de trainingen van De Trainingstudio.