Menu

Contact

De communicatiespiegel


Ed Groot (PvdA)

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren…

Goed initiatief van P&W om onder de noemer 'Haags Vuur' veelbelovende leden van de Tweede Kamer een kans te geven zich op basis van hun persoonlijke drijfveren in een speech van drie minuten te presenteren. Zes onmiskenbare talenten namen deel. In Nederland moeten we dan natuurlijk altijd een winnaar kiezen. Dat werd overgelaten aan onze immer glimlachende, verbale waterval, Jack de Vries. Hij ging voor de PvdA'er Otwin van Dijk. En terecht! Sterk bevlogen monoloog op de goede toon gebracht met een prachtige inhoudelijke verbinding tussen persoonlijk omstandigheden (Otwin is gehandicapt geraakt) en zijn daaruit ontsproten politieke drijfveren.

Zou zijn partijgenoot Ed Groot naar hem gekeken hebben? Ik denk het niet. In het meest recente 'Bulgarendebat' rondom Staatsecretaris Weekers moest Groot namens zijn partij de 'steun' voor Weekers inhoudelijk legitimeren. Het was een tenenkrommende vertoning. Een inhoudelijk volledig doelloos betoog, nietszeggend en onsamenhangend. Wat zo schrijnend voelde, was het volledig ontbreken van enige doordachte inhoudelijke perceptie hoe hij de in nood verkerende bewindsman van coalitiepartner VVD met relevante argumenten kon steunen. Dit kon niet een vooropgezette PvdA-tactiek  zijn, want er ontstond nu het beeld van een man in een verkeerde rol. Ed Groot wilde Weekers helemaal niet verdedigen, kon dat niet maar moest toch, want…?

Ed Groot zit al meer dan duizend dagen in de Kamer. Zit in tien commissies, waar onder de Parlementaire Enquête Commissie die de woningcorporaties onderzoekt. Ed is voormalig FD-journalist en speechschrijver, hetgeen kennis van gestructureerd, doelgericht inhoudelijk betogen suggereert. Is de politiek ingegaan om "…nu eindelijk eens aan de knoppen te kunnen zitten." Dus kun je Ed om een boodschap sturen, zou je zeggen. Was hier dan sprake van een eenmalig moeilijk moment? Helaas niet. In een eerder debat, ditmaal over Weekers' omstreden billboard-actie in Limburg, stond daar ook een hakkelende man. Niet in staat om gestelde vragen inhoudelijk duidelijk te beantwoorden, vluchtend in het onderschrijven van argumenten van collega-Kamerleden die eerder aan het woord waren. Om uiteindelijk op doorvragen krampachtig – ditmaal wel duidelijk – te betogen dat hij het antwoord niet wist.

Is hier sprake van een man die, gezien zijn ervaring als journalist en speechschrijver, natuurlijk wel weet hoe inhoud moet worden gepresenteerd? Die echter onder (zeer zicht- en hoorbare) persoonlijke spanning, vanwege de publieke aandacht, alle inhoudelijk focus kwijtraakt? Waar is de noodzakelijke concentratie, gevoed door goed geselecteerde relevante argumenten, die nodig is om doelgericht te kunnen communiceren, zowel in monoloog als dialoog?

Ed Groot moet héél snel iets doen als hij werkelijk effectief 'aan de knoppen wil zitten'…

Raoul Hoyng, trainer/coach