Menu

Contact

De communicatiespiegel


Gert-Jan Segers (CU)

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren…

Gert-Jan Segers (43) was met collega-politica Myrthe Hilkens (PvdA) onlangs bij P&W te gast om over gedwongen prostitutie te debatteren. Het duo stond op het punt in Zweden de effecten van het wettelijk verbod op hoerenlopen te gaan onderzoeken. Mogelijke maatregel om vrouwenhandel en onvrijwillige prostitutie in ons land tegen te gaan. Met veel aplomb lanceerde Gert-Jan wat stellingnamen en feitelijkheden die door prostitutie-experts uit de praktijk, Ilonka en Marieke, werden gepareerd en als volledig onjuist werden weggezet. Vervolgens denderde collega Hilkens eroverheen met subjectieve stellingnamen die Gert-Jan lieten stilvallen. Jammer! Onze Gert-Jan deed daarmee zichzelf, het debat en vooral ons als kijkers tekort. We hadden hier graag gezien dat hij zijn, natuurlijk goed voorbereide, inhoudelijke ‘oneliners‘ had gelanceerd om ook zíjn visie kleur te geven. De verbale inbreng bleef beperkt tot wat aanvullende formuleringen, waarmee hij zijn positie aan tafel eigenlijk weggaf.

Gert-Jan Segers oogt goed. Open uitstraling, wat formeel, impliciet een autoriteit maar ook ingetogen, licht onzeker en ditmaal schijnbaar wat onwennig onder het ‘ronkende gelijk’ van de kenners van ‘het leven’, Marieke en Ilonka. De reserves van Gert-Jan zorgden voor een onwenselijke bescheidenheid die het debat eenzijdig maakte. Plots was daar dan toch zijn interventie, waarvan het effect door een te weinig kernachtige presentatie verloren ging. Ook het luisteren van Gert-Jan was niet optimaal bij inhoudelijke bruggen van de presentatoren waarmee hij punten had kunnen scoren. Kortom, Gert-Jan, beter voorbereiden! Selecteer vooraf kristalhelder wat je in ieder geval gezegd wilt hebben. Check je feiten, ze moeten kloppen! Ze geven je inhoudelijke munitie om initiatief te nemen, tegenargumenten te pareren. En vermijd voortaan de ’schaduw’ van een collega als Hilkens. Jij hebt haar helemaal niet nodig om zelf op een indringende en daarbij ook nog innemende wijze je inhoudelijke punten te maken.

Raoul Hoyng, trainer/coach