Menu

Contact

De communicatiespiegel


Han ten Broeke

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren…

Je kijkt naar Nieuwsuur en treft daar Twan Huys in gesprek met Tweede Kamerlid Han ten Broeke, woordvoerder buitenland voor de VVD. Al snel dringt  het besef door dat je deze man eigenlijk helemaal niet kent. Waarom is deze man niet vaker in beeld? We hebben tenslotte veel buitenland.

Han's eigen elektronische nieuwsoverzicht toont een rij van meer dan 750 mediaoptredens sinds 2009. Hij etaleert standpunten over – natuurlijk – de burgeroorlog in Syrië, de nederzettingenpolitiek op de Westelijke Jordaanoever, het wel of niet aanbieden van excuses aan slachtoffers in het voormalige Nederlands-Indië, maar ook zijn (VVD-)meningen over ontwikkelingen in Egypte, Rusland en zelfs Cambodja. Hoe kan je zo'n man dan missen, is de vraag.

Hij oogt tegenover Twan Huys redelijk soeverein. Rechte houding, vorsende blik achter dun brilmonteur, goed luisterend, zichtbaar nadenkend over een juist antwoord. Zijn formuleringen zijn kort en duidelijk. Het gaat over wel of geen acties tegen het regime in Syrië. De inhoudelijke begrenzingen worden daarbij vanzelfsprekend gevormd door de VVD-standpunten. Met de vermeende inzet van chemische wapens tegen burgers lijkt voor Ten Broeke in principe een morele grens overschreden. VN-onderzoekers in het veld, waarbij volgens Ten Broeke "tijd de vijand van bewijs is". En dat onomstotelijke bewijs is noodzakelijk voor een ferme keuze. Wel nuanceert Ten Broeke door "niet wakker te willen worden in een wereld" die Assad's barbarisme tolereert. Zijn steun voor het regeringsstandpunt wel mee te gaan in acties zonder mandaat van de VN op voorwaarde dat het overtuigende bewijs van de inzet van chemische wapens is geleverd, ligt hiermee in lijn.

De goede indruk van Ten Broeke willen we graag nog verder bevestigd zien. Dus op naar Knevel en Van den Brink (KB) waar Ten Broeke de degens kruist met zijn SP-opponent Harry van Bommel. En dan wordt snel duidelijk waarom onze Han toch nog wat weinig geprofileerd is. Tegen de kristalheldere SP-standpunten en doordachte stellingnamen over een eventuele steunbetuiging aan acties tegen Syrië heeft de VVD-woordvoerder weinig inhoudelijk weerwerk.

Zijn eerdere, heldere betoogtrant in Nieuwsuur maakt plots plaats voor een afwachtende houding en veel te late, hijgerige defensieve formuleringen die steeds tijdig onderbroken lijken te worden door Knevel. Alsof de interviewer Ten Broeke in bescherming wil nemen.

Juist vanwege de diametraal tegenover elkaar staande SP- en VVD-standpunten over het betrokken onderwerp had Ten Broeke veel stelliger de legitimatie voor steun aan acties zonder VN-mandaat moeten poneren en herhalen. Hij liet zich meeslepen door het formele SP-standpunt over het wel of niet mogen uitvoeren van geweldsacties van staten tegen andere staten. Het is voor Han ten Broeke zaak zijn politieke standpunten van meer genuanceerde ratio's te voorzien, waardoor hij inhoudelijk gestimuleerd veel beter tegenspel kan bieden aan doorgewinterde politieke kanonnen als Harry van Bommel.

We zijn benieuwd en blijven Han ten Broeke volgen.

Raoul Hoyng, trainer/coach