Menu

Contact

De communicatiespiegel


Jeanine Hennis-Plasschaert

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren…

Onze minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, is te gast in de eerste aflevering van Linda de Mols nieuwe programma Zomertijd op zondag 24 juni. De Mol wil Oprah Winfrey nadoen en heeft naast amusement – het multi-talent Jandino Asporaat van de Dino-show – ook autoriteit nodig. Voor de 'balans' van de inhoud, om niet in de haar programma's aanklevende lachsalvo's van gasten ten onder te gaan. En dus zit daar de minister van Defensie.

Een beetje tuttige introductie maakt snel duidelijk wat er in ieder geval niet gevraagd mag worden. Bij onze minister is dat het onderwerp kinderwens, want dat gaat niemand wat aan. En terecht! Jeanines moeder had als adagium 'zorg dat je snel op eigen benen staat' en dat blijkt meer dan gelukt. Onbevangen, energiek en blijmoedig pareert Jeanine de obligate en qua toon erg ingestudeerd lijkende vragen van Linda. Er komen spontaan privé-'weetjes' over de drempel, zoals het speciale huwelijksaanzoek dat ze kreeg in Hawaï, haar 'niet koken'-patroon, haar wisselende lichaamsgewicht en het controlfreak zijn. Ze gaat goed mee met de hilarische invallen van haar collegagast Jandino Asporaat. Maar kan soms ook, camerabewust als ze is, minzaam lachend toch wat verveeld zitten kijken. Want wat moet je als minister van Defensie nu eigenlijk in de tuin bij Linda de Mol?  

In ieder geval bewijst ze een leuk mens te zijn. Met duidelijke antwoorden, geen formeel ministerieel gedrag, geen nietszeggende oppervlakkigheid die  politici vaak zo kenmerkt. Herkenbare, relevante inhoud, met verve en luchtig gebracht. Wel zijn de makkelijke formuleringen niet altijd even goed gekozen. Met haar speelse uitspraak "Je kan Defensie helemaal opheffen, levert 7 miljard op, maar daar stop je de stijging van de zorgkosten niet mee" accentueert ze ongewild de voor velen volledige overbodigheid van een nationale krijgsmacht in deze tijd. En daar doet ze het instituut defensief geen plezier mee. Ook haar lekker los gebrachte metafoor "beeld en geluid te willen hebben bij…" klinkt door de herhaling plots wat obligaat.

Het zijn haar energie en gerichtheid die boeien. Ook bij DWDD van weken terug. Ook dan is de toonzetting duidelijk. De heren Van Nieuwkerk en Mulder trakteert onze nationale defensiedame op ironische vraagtekens achter de noodzaak van reeksen buitenlandse missies, de matige kwaliteit van de nieuwe lichting mariniers, de bezuinigingen en natuurlijk de JSF. Ook hier met het accent van haar eerder genoemde oneliner "beeld en geluid te willen hebben bij de organisatie waar ze politiek verantwoordelijk voor is", bewijst minister Plasschaert graag tussen haar mannen en vrouwen te staan en hun kwaliteit te koesteren. Onder de licht geïrriteerde toon van Matthijs van Nieuwkerk - "Bij u is alles zonnig" - reageert ze alert met: "Als het donker wordt, is het de kunst dat het toch licht blijft." Vervolgens wordt met dwingende statements in begrijpelijk Nederlands uitgelegd waar ze als minister voor staat.

Jeanine Hennis-Plasschaert lijkt in alles te willen bewijzen dat haar ooit publiek uitgesproken wens "graag de eerste vrouwelijke minister van Defensie te willen zijn" niet alleen in vervulling is gegaan, maar door haar ook op inhoudelijk overtuigende wijze wordt neergezet. 

Raoul Hoyng, trainer/coach