Menu

Contact

De communicatiespiegel


Jeroen Dijsselbloem

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren...

Jeroen Dijsselbloem, onze minister van Financiën en tevens Voorzitter van de Eurogroep, is inmiddels publiek 'geroosterd' in de media vanwege zijn publicitaire 'regie' op het Cyprusdossier. 'Europese hoon voor Dijsselbloem' kopt de Volkskrant over vijf kolommen op 27 maart. Dijsselbloem, als PvdA-exponent en Kamerlid, ondanks belangrijke tijdelijke posities (voorzitter parlementaire onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen) niet echt publiek geprofileerd, staat ineens in een heftige Europese mediastorm. Zijn Cyprusrecept is duidelijk, te duidelijk naar blijkt. Gebruikte terminologie (wel of niet 'template') wordt gewraakt. Zijn signaal is confronterend, oogst kritiek maar wordt toch ook breed (veelal impliciet) onderschreven. Want: "het werd eens tijd dat het probleem deels wordt teruggelegd daar waar het hoort op Cyprus, bij de banken, de aandeelhouders, de 'spaarders', kortom bij de opportunistische bron van de ellende."

En toch loopt onze wat naïeve, maar toch ook dappere Voorzitter tegen imagoschade aan en dat was eigenlijk onvermijdelijk. Dijsselbloem, ooit medewerker in de Europese fractie namens de PvdA, had moeten weten hoe de Europese leeuwenkuil functioneert. Wordt hij, 'bewindsgroentje', kersvers Minister van Financiën ook nog eens in een uiterst delicaat 'Europees politiek pak' genaaid: voorzitter van de Eurogroep. Wordt deze ontegenzeglijk intelligente man plotseling gedwongen collectief genomen besluiten, bestaande uit concrete en relevante ratio's, publiek te verpakken in nietszeggende en sauverende formuleringen. Om 'de markten' rustig te houden? Ja, dat moet hij, aangezien alles wat hij zegt en uitstraalt, minutieus wordt gewogen.

Dus moet de inhoud van zijn boodschap bestaan uit compact geformuleerde 'relatieve duidelijkheid', waarmee zo veel mogelijk latente angels worden geneutraliseerd. En dan maar volharden in het herhalen van deze kernboodschap. En bij heikele, indringende vragen gewoon 'bruggen' naar deze gewenste kernboodschap. Techniek waarvan bijna alle gelouterde politici zich bedienen. Vaak deprimerend, maar wel functioneel. Het is jammer dat Dijsselbloem daardoor in zijn natuurlijke en autonome optreden moet worden geremd. Ja, maar het gaat nu eenmaal om dat zo belangrijke effect van handelen! Zijn wat academische uitstraling, zijn zichtbaar nadenken over een antwoord, het korte stilzwijgen dat hiervan het gevolg is, vervolgens dat te duidelijke antwoord met die vaak geforceerde glimlach geven aan dat hij (nog) niet weet hoe het mediaspel moet worden gespeeld.

Onvoorstelbaar eigenlijk! Dat duidelijkheid moet worden geofferd om ongerijmde emoties van instituties, media en vervolgens het publiek te voorkomen. Onvoorstelbaar ook dat deze noodzaak de Luxemburger Juncker, voorganger van Dijsselbloem bij de Eurogroep, ter 'lering' publiek verkondigt: "Ik ben christendemocraat, katholiek, maar als het belangrijk wordt , lieg ik." Hoe bedoelt u: effect?

Raoul Hoyng, trainer/coach