Menu

Contact

De communicatiespiegel


Myrthe Hilkens (PvdA)

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren…

Myrthe Hilkens (34) maakt als Tweede Kamerlid voor de PvdA duidelijk hoe effectief communicatie kan zijn. Ze is sinds 2011 politica en relatief onbekend. En dan kunnen we ineens niet meer om haar heen. Ze profileert zich met het controversiële thema prostitutie. Blijkt oud-columniste bij Opzij en schreef in 2008 een opzienbarend boek onder de titel McSex. Op maandag 18 februari trad ze op bij P&W, na een mooie opening en pagina twee in het AD van die ochtend en bij Bert Wagendorp in de Volkskrant de dag erna. Onderwerp: hoerenlopen. Of in geaccepteerd maatschappelijk jargon: prostitutie. Ze gaat het Zweedse verbod op hoerenlopen onderzoeken. Haar doel hierbij is de gedwongen prostitutie in Nederland uit te bannen.

Lekker onderwerp om je te profileren, maar dan wel met het latente risico te gaan moraliseren. Myrthe lijkt zich daarvan bewust en gebruikt consequent redelijke, herkenbare en schijnbaar onweerlegbare argumenten tijdens interviews en discussies. Haar doel is duidelijk: alles doen om mensenhandel en gedwongen prostitutie tegen te gaan. Ze blijkt te weten waarover ze praat, neemt stelling tegen de schijnbaar volledig mislukte legalisering van prostitutie in Nederland. Maakt zich voelbaar oprecht hard voor de belangen van de vele vrouwen die onvrijwillig 'in het leven' zitten. Onze vooringenomenheid bij het onderwerp wordt daardoor steeds gepareerd. Vooral door haar reactie op platitudes als: Hoerenlopen is zo oud als de mensheid zelf, dus? met: Moord is ook zo oud als de mensheid zelf.

Naast de kwaliteit van haar inhoudelijke signalen is vervolgens de wijze waarop ze ons haar inhoud laat accepteren, opvallend. Ze oogt uiterst naturel zelfbewust, dwingend en acceptabel eigenwijs. Formuleert uitstekend en is daarbij duidelijk 'op missie'. Ze oogt jonger dan ze is en dat beeld zou haar wel eens wat in de weg kunnen zitten bij het volledig geaccepteerd krijgen van haar ontegenzeglijke autoriteit. Myrthe Hilkens mag wat ons betreft meer in beeld en dat gaat ongetwijfeld gebeuren.

Raoul Hoyng, trainer/coach