Menu

Contact

De communicatiespiegel


Pieter Omtzigt (CDA)

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren…

Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid van het CDA, is door de Volkskrant vorige week benoemd tot 'Haagse smaakmaker'. Het CDA, dat Omtzigt ooit tot tweemaal toe omzichtig buiten de Tweede Kamer wilde houden, ziet het met 36.750 voorkeurstemmen in 2003 toch gekozen fractielid inmiddels als 'oppositiehengst'. Niettemin is men binnen hetzelfde CDA wel bang dat hij uiteindelijk toch een 'dooddraver' zal blijken te zijn. Deze uitersten in persoonlijke beleving van Omtzigts omgeving wekken interesse.

Omtzigt oogt impliciet als een dwingende man. Een strakke blik verraadt gedrevenheid, zelfverzekerdheid, betrokkenheid en ambitie. Zijn maatschappelijke achtergrond en opleiding ogen zeer gedegen. Een internationale academische vorming, promotie en buitenlandse ervaring suggereren een brede blik op de wereld. Zijn lidmaatschap van de Raad van Europa, de mensenrechtenwaakhond voor burgers in 47 Europese landen, etaleert zijn maatschappelijk engagement. Met zijn blogs en tweets kleurt hij zijn betrokkenheid. Wat nader kijken en luisteren naar de man zorgen snel voor nieuwe persoonlijke kwalificaties: onbevangenheid en kwetsbaarheid. 

Bij het terugkijken naar een optreden bij P&W op 2 april worden de zwakte en kracht van Omtzigt binnen enkele minuten manifest. Een lekker emotioneel onderwerp – de vernietiging van een eerder vonnis op het bestaansverbod van de pedovereniging Martijn door de rechtbank in Leeuwarden – moest de munitie vormen voor een pittig debat. Zelfverzekerd ging Pieter Omtzigt de discussie aan met de advocaat van 'Martijn' Bart Swier. Emotie, verontwaardiging en macht van de politicus versus de juridische ratio's en vervolgens ook verontwaardiging bij de advocaat.

Ons Tweede Kamerlid blijkt door zijn gedrevenheid onzorgvuldig in zijn woordgebruik als hij een wettelijk verbod op de vereniging Martijn propageert. Met de term 'aanzetten' suggereert hij het, via de communicatiekanalen van de vereniging Martijn, actief stimuleren en daardoor zelfs legitimeren van seksueel handelen met minderjarigen. Hij wordt hierbij mede geïnspireerd door het feit dat meerdere bestuursleden van Martijn zijn veroordeeld voor pedofilie. Bart Swier put kracht uit de juridische legitimatie van het Hof in Leeuwarden dat in zijn uitspraak juist het begrip 'aanzetten' vermijdt. Een vereniging blijkt niet zomaar verboden te kunnen worden door het gedrag van haar bestuursleden. Ondanks het feit dat deze bestuursleden voor hun daden zijn veroordeeld. Omtzigt krijgt van Swier het verwijt door zijn suggestieve formuleringen te stigmatiseren en raakt zichtbaar wat uit balans.

Tactisch verbreedt hij zijn argumentatie door het voorlezen van lange formuleringen uit het vonnis van de rechter. Maar de concrete formulering 'aanzetten' blijft hier achterwege. Punt voor de advocaat. Ook is Omtzigts plotseling defensieve formulering "…als politicus het volste recht te hebben Kamervragen te mogen stellen en zich hiervoor niet te hoeven verontschuldigen…" volstrekt onnodig, aangezien niemand hem dat recht ontzegt en hij zich ook helemaal niet hoeft te verontschuldigen.

Omtzigt is een man die goed formuleert. Hij durft de dingen bij de naam te noemen. Zijn gedrevenheid zorgt hierbij voor extra attentie bij zijn gehoor. Maar hij moet rustig blijven, vooral goed luisteren en korter formuleren. Voor het juiste effect en dus zijn gelijk moet hij zich veel beter inhoudelijk voorbereiden. Met goed doordachte kernboodschappen, die herkenbaar en invoelbaar zijn en precies duidelijk maken wat hij wil overbrengen. Hiermee anticiperen op de mogelijke argumenten van zijn opponent(en) en dus beter in de discussie zitten. Bij P&W had hij daardoor mogelijk een ferme stap gezet in het krijgen van politiek draagvlak voor zijn plan de vrijheid van vereniging in speciale gevallen te beperken.

Raoul Hoyng, trainer/coach