Menu

Contact

test

Privacy

 
Vertrouwelijkheid
 
Op alle vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie die mondeling of schriftelijk door opdrachtgever wordt verstrekt en/of door De Trainingstudio wordt geproduceerd, berust geheimhouding door De Trainingstudio.
 
Alle gesprekken tussen deelnemers/opdrachtgever en De Trainingstudio worden als vertrouwelijk beschouwd. Dit houdt in dat niets van de inhoud uit de gesprekken aan derden wordt doorgegeven tenzij de deelnemer/opdrachtgever daar om vraagt en schriftelijk bevestigt.
 
Onder vertrouwelijke informatie worden gegevens verstaan die door opdrachtgever worden verstrekt, mondeling of schriftelijk en normaal gesproken als vertrouwelijk kunnen worden gekenmerkt. Eventuele schriftelijke informatie, met inbegrip van documenten die door opdrachtgever zijn geproduceerd worden door De Trainingstudio niet aan derden ter inzage gegeven, tenzij opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.