Menu

Contact

test

Privacy

 
Vertrouwelijkheid
 
Op alle vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie die mondeling of schriftelijk door opdrachtgever wordt verstrekt en/of door De Trainingstudio wordt geproduceerd, berust geheimhouding door De Trainingstudio.
 
Alle gesprekken tussen deelnemers/opdrachtgever en De Trainingstudio worden als vertrouwelijk beschouwd. Dit houdt in dat niets van de inhoud uit de gesprekken aan derden wordt doorgegeven tenzij de deelnemer/opdrachtgever daar om vraagt en schriftelijk bevestigt.
 
Onder vertrouwelijke informatie worden gegevens verstaan die door opdrachtgever worden verstrekt, mondeling of schriftelijk en normaal gesproken als vertrouwelijk kunnen worden gekenmerkt. Eventuele schriftelijke informatie, met inbegrip van documenten die door opdrachtgever zijn geproduceerd worden door De Trainingstudio niet aan derden ter inzage gegeven, tenzij opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 
De Trainingstudio respecteert jouw privacy. We werken dan ook volgens de geldende voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in:
• Wij verwerken en bewaren alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt.
• De beveiliging van aan ons verstrekte persoonsgegevens is volledig gewaarborgd.
• Zo verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij je ons hierom verzoekt in het kader van een opdracht én deze verstrekking binnen de bestaande wetgeving toegestaan is.
• Met behulp van Google Analytics registreren wij jouw bezoekgedrag op onze website. Zo kunnen wij onze site en verdere dienstverlening verbeteren. Dit registreren geschiedt geanonimiseerd. Wil je elke monitoring van je bezoekgedrag uitsluiten, installeer dan een adblocker op je computer.

Wil je meer weten over onze manier van beveiligen van jouw gegevens, stuur dan een mailtje naar info@detrainingstudio.nl