Menu

Contact

De communicatiespiegel


René Gude

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren…

Je mist de 3 september-editie van De Wereld draait door (DWDD) en kijkt later terug. En daar zit René Gude, filosoof en onze Denker des Vaderlands. Een nationale titel die de verantwoordelijkheid in zich bergt 'voor het volk' te mogen en moeten nadenken. Bij velen wordt dan het gevoel opgeroepen dat het eigenlijk niet pretentieuzer kan. Licht vooringenomen kijk je naar een man met bril, die zich netjes door Van Nieuwkerk laat introduceren om vervolgens met een kort "hi" duidelijk te maken ervaring te hebben aan de DWDD-tafel.

Zoals een echt denker betaamt, ondersteunt Gude zijn hoofd met twee handen en steekt van wal. Het thema is de crisis en hoe wij de gesteldheid van ons humeur kunnen wapenen tegen de publicitaire stortvloed aan slecht nieuws en de daarbinnen frequent figurerende rampscenario's. Kortom, we blijken het te gaan hebben over 'humeurmanagement'. Een begrip dat vanwege de ludieke connotatie leidt tot een extra kritisch oog en oor.

En dan volgt een uitermate pruimbaar en prikkelend college over dit fenomeen in tijden van crisis. Gude reflecteert op de oude Grieken en maakt ons duidelijk dat 'crisis' in historisch Griekenland stond voor niets méér dan een proces van collectieve oordeelsvorming voorafgaand aan het nemen van beslissingen. Crisis is voor onze samenleving echter een gevoelsbegrip dat ons aller bang en onzeker worden lijkt te legitimeren. Ons humeur lijdt daaronder, dat moge duidelijk zijn. Dus moeten we dat humeur zien te managen, aldus Gude.

Bij het inkleuren van mensen en hun humeur belicht Gude de vanzelfsprekende dichotomie – pessimisten en optimisten – en laat beiden in hun waarde. Het verschil tussen "het wordt nooit meer wat" en "het komt goed" is duidelijk en blijft ook zo. Gude voegt daaraan twee types toe die allebei het adagium "zo slecht is het nog niet" koesteren. En dan heeft Gude het over de 'hedonisten' – "ik pak wat ik pakken kan", genieters in optima forma onder alle omstandigheden, met een neiging tot egocentrisme en opportunisme. En als tweede nieuwe groep de 'depressionisten', een nieuw woord, door Gudes vrouw bedacht en als begrip door René van ratio's voorzien.

Depressionisten zijn mensen die in een combinatie van melancholie en vreugde durven te stellen: "de wereld heeft geen zin meer, maar we gaan die er toch aan geven."  Hoe raakt men in deze mentale staat, die persoonlijke voldoening en energie geeft? Gudes therapie is duidelijk en eenvoudig. Iedereen wordt geacht twee weken lang op de obligate vraag "Hoe gaat het?" als antwoord te geven: "Ik mag niet klagen." Om daarna dit even obligate antwoord onmiddellijk aan te vullen met een persoonlijke waslijst aan redenen waarom er niet geklaagd mag worden. Gevolg: na verloop van tijd worden we volgens Gude "tegen beter weten in gelukkig" door de herhaalde confrontatie met onze positieve verworvenheden. De kritiek op het mogelijk vrijblijvende karakter van deze therapie pareert Gude met de opmerking van zijn vrouw: "Als je niets doet, gebeurt er niets, dus proberen!" De ware depressioniste.

In een wervelende tien minuten bleek onze denker des vaderlands in staat een ogenschijnlijk ludieke gedachte te verkopen als iets bijna vanzelfsprekends. Een gedachte die aanzette tot het tellen van mijn eigen zegeningen. De wet van Maier bewees zich direct. Oorspronkelijke en autonome inhoud die op aanstekelijke wijze werd gebracht.

En daar zat hij, René Gude met die gedrevenheid, persoonlijke intensiteit en een lichte mate van zichtbare kwetsbaarheid. Zijn kristalheldere formuleringen en inhoudelijke relativeringen, zijn liefdevolle teksten over zijn inspirerende echtgenote en zijn humor maken de man tot een ras-entertainer. Hij zet zijn gehoor aan tot nadenken. Daartoe lijkt hij verplicht, als Denker des Vaderlands.

Raoul Hoyng, trainer/coach