Menu

Contact

De communicatiespiegel


Renske Leijten (SP)

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren…

Renske Leijten, nummer twee van de SP in de Tweede Kamer en woordvoerder Zorg, Welzijn en Sport, oogt echt. In diverse interviews bij onder meer de NCRV, in de Volkskrant en het tv-programma Nachtzoen van de IKON kijken en luisteren we naar een gevoelige, gedreven, maar ook goed uitgebalanceerde vrouw. De uitgesproken meningen worden ondersteund door haar persoonlijke uitstraling. Ze is expliciet en stelt zich kwetsbaar op. Ze geeft veel privé- informatie weg en lijkt daarmee haar houding en meningen te willen legitimeren. Meningen die natuurlijk mede gevoed worden door een gezond SP-engagement.

Zo vindt ze het 'zeer onverstandig', en dat klinkt uit de mond van Leijten als een onverholen eufemisme, dat de echtgenoot van minister Schippers van Volksgezondheid, Sander Spijker, adviseur is voor de Raad van Bestuur van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Het Slotervaartdecor van een interne machtsgreep en daardoor gepolariseerde sfeer tussen de Raad van Commissarissen en de geschorste bestuursvoorzitter en eigenaar, de omstreden Aysel Erbudak. Met Sander Spijker daartussenin als 'verandermanager met als doel winstmaximalisatie' die tevens het bed deelt  met de minister van Volksgezondheid die ook van alles moet vinden over ziekenhuisbeleid.

De toch wat ingetogen wijze waarop Renske Leijten haar voorbehoud over deze constructie etaleert, doet afbreuk aan het effect van haar signaal. Ze lijkt te willen vermijden in de voetsporen te treden van haar voormalige fractievoorzitter Agnes Kant, die aan een onbeheersbare maatschappelijke verongelijktheid ten onder ging. Daar is iets voor te zeggen, maar Renske is Agnes niet. Renske is veel meer afgewogen, ondanks haar gevoelde 'boosheid' over maatschappelijk onrecht. Ze plaatst zichzelf veel minder centraal en lijkt echt oog en oor te hebben voor mensen die het nodig hebben. Er wordt geluisterd naar haar meningen met frequente mediale aandacht als resultaat. Het effect is dus daar.

Maar dat effect kan nog meer kleur krijgen, als die ingetogen lijkende emotie zo af en toe wat de ruimte krijgt. Haar gedrevenheid mag best wat meer worden gevoeld, als deze maar wordt gevoed door afgewogen duidelijke SP-argumenten waarmee voorganger Jan Marijnissen de Partij zo succesvol maakte.

Dus Renske, je hoeft niet te zeggen dat 'je ook heel aardig kunt zijn'. Dat maken je uitspraken duidelijk. En het klinkt veel te defensief als impliciete verwijzing naar Agnes Kant (?). Dus roep vooral dat je het politieke gezwalk van Diederik Samson 'walgelijk' vindt. Dat voelbare engagement hoort bij je en bij de politiek die je voorstaat. Daarbij mag je wel nog duidelijker en explicieter zijn in je argumentatie die, in combinatie met je persoonlijke balans, de perfecte maat kan geven aan het effect van je optredens.

Raoul Hoyng, trainer/coach