Menu

Contact

De communicatiespiegel


Rob Bats (VVD)

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren...

Burgemeester Rob Bats van Haren treedt terug als burgemeester van de gemeente Haren. Zijn positie als burgemeester heeft naar zijn persoonlijke mening averij opgelopen onder meer door de harde conclusies in het rapport van de Commissie Cohen over de  Facebook-rellen in zijn gemeente. Op volledig autonome wijze, zonder beïnvloed te (willen) worden door een debat in zijn Harense raad, maakte hij voor de raadsvergadering zijn besluit bekend. Ook het scenario van een partijpolitieke regie op de achtergrond, met een voorgesorteerde nieuwe functie elders, lijkt niet aannemelijk. Daarvoor ging zijn indringende persoonlijke boetedoening veel te ver en was deze veel te waarachtig.  

Zijn uitgangspunt is zijn gevoelde noodzaak om als burgemeester van onbesproken gedrag te zijn. In het licht van belangrijke, op korte termijn te nemen beslissingen in zijn gemeente. Verder trekt hij een zeer persoonlijke boetemantel aan door zijn ‘grote fouten’ ruiterlijk te erkennen. Hij laat de observaties van de Commissie breed doorklinken in zijn motivatie: “De toon van de kritiek lag meer bij de burgemeester dan ik had verwacht.” Hij deed daarmee recht aan de inhoud van een gedegen onderzoek en kwam niet, zoals zo vaak bij bestuurders, met een kubieke meter aan gezochte en obligate excuses met als enig doel in functie te blijven. Hij had bij zijn aantreden de Raad  duidelijk gemaakt dat ze: “geen twitterende burgervader binnenhaalden”, omdat volgens Bats het fenomeen twitter voor een bestuurder als “pure ego-poetsende zelfetalering” zou overkomen.

Met deze publieke reflecties en zijn besluit geeft Rob Bats aan dat er bij hem sprake was van een licht arrogante en naïeve misperceptie, die gezien de verantwoordelijkheid van zijn functie niet zonder effect kon blijven. Deze inhoudelijke opstelling en de daarbij zeer naturel overkomende deemoedigheid dwingen respect af.

Gezien de aard van de reacties is de wijze waarop Bats heeft gecommuniceerd, bovendien zeer effectief gebleken. De Raad had graag met hem doorgegaan, er zou geen motie tegen hem zijn ingediend, men was teleurgesteld omdat hij zo’n goede bestuurder bleek te zijn. Collega Mans, oud-burgemeester van Enschede, gaf publiek aan dat Bats zo weer voor een burgemeestersfunctie in aanmerking zou (moeten) komen. Een schoolvoorbeeld van de Wet van Maier…

Raoul Hoyng, trainer/coach