Menu

Contact

De communicatiespiegel


Sander van der Laan (AH)

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren...

Sander van der Laan, directeur van Albert Heijn Nederland, werd afgelopen maandagochtend bij BNR Radio door presentator Rens de Jong frivool kritisch bevraagd over de FNV‑stakingen in de AH‑distributiecentra (DC’s). Er zouden ruim 600 mensen het werk hebben neergelegd bij vijf van de zes DC’s. Zo vlak voor Pasen kwam de suggestie van ‘de lege schappen’ al snel ter sprake. Het leek een door de FNV goed gekozen moment om de grootgrutter eens lekker onder druk te zetten. Niets druk, niets van opwinding bij Sander van der Laan. Op rustige en innemende wijze legde hij haarfijn uit wat op dat moment de situatie was. Geen 600 stakers, maar 99! Er is een nieuwe cao, die een loonverhoging gaat brengen van 3,5% over twee jaar, werkgelegenheid garandeert en inmiddels is geaccepteerd door de absolute meerderheid van de betrokken AH‑medewerkers, inclusief de CNV‑leden. Een resultaat dat na zeven maanden onderhandelen via 22 lange vergaderingen tot stand was gekomen. Alle bestellingen van de filialen waren uitgeleverd. De klanten zouden geen lege schappen aantreffen.

Niettemin was de wat krampachtige reactie van FNV-prominent Ron Meijer, in commissie via de presentator verwoord “dat er een overeenkomst met de kleinste vakbond wordt gesloten om zo partijen uit elkaar te spelen.” En de FNV zich zodoende gedwongen voelde tot harde actie  omdat hij ook ‘niets meer van AH had vernomen’.
Sander van der Laan had Ron Meijer nog nooit ontmoet. Hij deed zaken met FNV’er Nuiten en hij stond zoals gebruikelijk  open voor opnieuw een gesprek. Ha, nieuws! dacht presentator De Jong: “Om verder te onderhandelen?” Van der Laan: “Nee, gewoon om te horen wat hen nu eigenlijk bezighoudt.”

Een mooi voorbeeld hoe consistent overtuigend gebrachte feitelijke en actuele informatie, op alle onderdelen relevant voor de luisteraars, leidt tot acceptatie van de argumenten van de AH‑directeur. En dus een positief effect! 

Raoul Hoyng, trainer/coach