Menu

Contact

De communicatiespiegel


Willem Alexander

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren…

Het zag er redelijk ontspannen uit, het interview met ons aanstaande koningspaar Willem Alexander en Maxima. De matige verwachtingen betreffende de ruimte in vraagstelling voor de beide interviewers werden licht overtroffen. Op veel voor de hand liggende onderwerpen werd op open wijze door Willem Alexander gesproken. Hij had zich uitnemend voorbereid en wist op afgewogen manier antwoord te geven. De frequente 'bruggen' naar het staatsrecht gaven aan dat er de nodige inhoudelijke colleges waren gevolgd.

De uitstraling die over het algemeen ontspannen en 'in control' was, kreeg bij de beantwoording over de staatsrechtelijke context iets formeels en gewichtigs. En dat past dan weer bij de figuur van onze aanstaande koning. Hij mist nu eenmaal die echt soevereine persoonlijkheid en uitstraling die bij het beeld van een koning passen. Met wat meer authentieke gedachten en percepties die op natuurlijk indringende wijze worden geformuleerd. Aan de andere kant voelt dat 'gewone' en daardoor herkenbare niet onplezierig voor de onderdanen tot wie de 'Bovendaan' zich richt. Hij vermijdt het ontstaan van gevoelsafstand met zijn omgeving, van groot belang voor de acceptatie van zijn persoon en zijn positie. Het toegeven van fouten tijdens het vermaledijde Mozambique-onderwerp was hier een duidelijk voorbeeld. Ook onze aanstaande koning is gewoon 'van vlees en bloed' en dus ook gewoon kwetsbaar.

Wat verder opvalt, is de matige gezichtsexpressie van WA tijdens momenten waar men een passend non-verbaal signaal zou verwachten. Het blijft veelal beperkt tot een milde verzachting van zijn gezichtsuitdrukking en een korte denkstilte, die wat ingestudeerd lijken. De situatie rond prins Friso werd bedachtzaam toegelicht met niet meer dan formeel aandoende empathie voor alle inzet die zijn moeder en schoonzus in dit moeilijke proces tonen. Tegelijkertijd oogde Maxima zichtbaar aangedaan en werd het contrast daardoor nog groter. Ook zou de aanstaande koning nog eens moeten kijken naar oude televisiebeelden van zijn vader en moeder tijdens een bijeenkomst waarbij prins Claus zich zeer persoonlijk richt tot zijn echtgenote. De liefdevolle interactie tussen beiden, waarvan miljoenen getuigen waren, was adembenemend. Willem Alexander heeft de gewoonte tijdens interviews, zoals ook het hier behandelde, zijn lieftallige echtgenote niet een keer echt aan te kijken. Terwijl Maxima in alles haar man ondersteunt en zijn positie daarmee bevestigt en verstevigt.

Willem Alexander moet beseffen dat zijn presentatie en daarmee persoonlijke acceptatie positief worden bevorderd als hij het geluk van Máxima’s aanwezigheid ons laat zien en voelen. Hij zal dus weerstand moeten bieden aan adviseurs die met grote stelligheid zullen beweren dat zichtbare affectie afhankelijkheid en ondergeschiktheid etaleert. Autonomie begint bij het ruimte geven aan gedachten en emoties, die je vervolgens op goed afgewogen maar ook intuïtieve wijze de ruimte geeft.

Raoul Hoyng, trainer/coach