Menu

Contact

De communicatiespiegel


Wouter Bos

Personen die zich publiek presenteren, spiegelen wij aan de ‘Wet van Maier’ (E = K x A). Het Effect van een optreden wordt bereikt door Kwaliteit én Acceptatie van de inhoud. En deze acceptatie heeft alles te maken met de wijze van presenteren…

Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, moest duidelijk wennen aan Wouter Bos als co-presentator/interviewer bij Knevel en Van den Brink (KB) afgelopen maandag 15 juli. Zijn voormalig politieke opponent nu als kritisch interviewer, geïnspireerd door alle nog aanwezige detailkennis uit de krochten van de Haagse politiek. Wat te verwachten van die minzaam lachende en routineus onderwerpen introducerende, vragenstellende 'alleskunner'? Ook bij de andere tafelgenoot, Paul Jansen, parlementair verslaggever van de Telegraaf, was er sprake van lichte verwarring, zo bleek uit zijn wat moeilijke formuleringen in antwoord op de vragen van Wouter Bos. Jansen werd door Bos ostentatief getutoyeerd, "omdat  ze elkaar goed kenden…" Maar dan natuurlijk niet als 'tv-presentator' in gesprek met een 'collega'-journalist.  

De gastpresentator zat zichtbaar te genieten van zijn rol. Glimlachend strooide hij stellingen en vragen rond. Wel had hij af en toe moeite in die rol te blijven en niet gewoon inhoudelijk stelling te nemen. In de discussie met Jansen over de PvdA en nivelleren ontkwam Bos niet helemaal aan subjectieve en partijgekleurde constateringen. Op dit soort momenten voelde Bos in zijn rol als presentator wat onwezenlijk. Als echte journalist had hij over dit politiek gevoelige onderwerp kritisch doorgevraagd. Nu nam hij zijn politieke opvolger, PvdA-fractieleider Diederik Samsom, toch licht in bescherming.

In zijn gesprek met tafelgenote Nynke de Jong, journaliste en auteur van het succesvolle boek Vrouw en fiets, verloor onze gastpresentator én wielerliefhebber zichzelf in wielerjargon en vlogen de 'wattages', beenritmes en ovale bladen over en weer. Bij ons toeschouwers werd onterecht veel detailkennis verondersteld en zo zaten we te kijken naar een gesprek tussen wieler'insiders'. Nynke de Jong bleek overigens door haar heldere betoogtrant in staat de kijker er toch bij te houden.

Bos' vragen aan SGP-voorman Van der Staaij over Rutte, God en verplicht vaccineren waren prikkelend. "Was de minister-president buiten zijn boekje gegaan met z'n oproep tot vaccinatie? Maakte de SGP-voorman zich onterecht erg klein door geen duidelijke richting te geven aan zijn achterban? En was het risico voor besmetting niet gewoon een praktisch en vooral geen religieus argument? En wat is nu uw boodschap voor gezinnen waar de vaccinatiediscussie een gevoelig punt is?" De vragen stelden Van der Staaij in staat op goede wijze binnen zijn persoonlijke en politieke ruimte antwoord te geven.

In plat Haags bestaat de uitdrukking 'die gozer hep één ding teguh, hij hep allus mee’. En dat lijkt te gelden voor Wouter Bos. Fris ogend, energiek, invoelend en kritisch, geëngageerd en ook als gastpresentator toch weer bovengemiddeld professioneel zorgt Bos voor kwalitatieve inhoud die op meer dan acceptabele wijze wordt gebracht. Ongeacht die toch wat onwennige positie en de onvermijdelijke neiging kleur te bekennen.

Op de vraag van gelegenheidscollega Van den Brink hoeveel maal Bos al als presentator was opgetreden, volgde het snelle antwoord: "Veel te vaak." Die valse bescheidenheid zullen we maar even snel vergeten.

Raoul Hoyng, trainer/coach